W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym efektywne zarządzanie zespołem wymaga czegoś więcej niż tylko przydzielania zadań oraz monitorowania postępów. Aby zapewnić, iż zespoły działają jak najlepiej, organizacje muszą podejmować proaktywne kroki w celu wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zespołem. Obejmuje to jasne zrozumienie ról i obowiązków każdego członka zespołu, ustalenie celów i oczekiwań dla każdego pracownika oraz ustanowienie skutecznych kanałów komunikacji między pracownikami i zespołami. Ponadto organizacje winny wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, aby ułatwiać współpracę między pracownikami oraz pomiędzy zespołami, takie jak chmura czy aplikacje do monitorowania realizacji zadań. Podejmując te kroki, organizacje mogą stworzyć środowisko, w jakim pracownikcy mogą skutecznie współpracować w celu osiągnięcia wspólnych celów.